Sabine Lisicki with golfer Martin Kaymer – Wimbledon