Sarah Hyland – amfAR’s Inspiration Gala Los Angeles