Sylvie Meis – Leggy at the Grazia Fashion Awards in Amsterdam